Senin, 07 Mei 2012

KISAH NYATA PERJUMPAAN BEBERAPA ORANG DENGAN IMAM MAHDI KISAH NYATA. BUKAN MIMPI. BUKAN IMAJINASI !


Dalam Islam, sosok Imam Mahdi sangatlah dinanti-nanti. Imam Mahdi diyakini akan menjadi tokoh besar yang akan menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Ketika dunia sudah penuh dengan kejahatan dan angkara murka, saat itulah sosok Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi akan mengembalikan bumi pada fitrahnya, yaitu: tempat kebaikan dan pusat keadilan.
Imam Mahdi akan mengajak seluruh umat manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagian mengikuti seruan Beliau, namun tidak sedikit juga yang mengingkarinya. Memang tidak ada kepastian tentang kapan Imam Mahdi akan datang. Namun, ada banyak sekali riwayat yang menjelaskan tanda-tanda kedatangannya. Dan tanda-tanda itulah yang sering dijadikan rujukan oleh banyak ulama untuk melihat apakah kedatangan Imam Mahdi telah dekat atau belum.
Salah satu tandanya adalah ketika dunia sudah penuh bergelimang dosa dan penuh dengan kejahatan. Sementara orang-orang saleh semakin sedikit jumlahnya. Sehingga orang menjadi apatis pada segala sesuatu. Ayah memperkosa anak kandungnya sendiri. Anak membunuh ibu kandungnya sendiri. Kejahatan menjadi sesuatu yang biasa dilihat sehari-hari dan tidak tabu lagi. Bencana besar sering terjadi, tapi tidak lagi disadari sebagai teguran dari Allah swt.
Yang jelas, semua yang berbau dosa dan kejahatan menjadi biasa dan pemandangan sehari-hari. Sebaliknya, kebaikan dan sosok-sosok manusia beriman semakin jarang ditemukan. Bahkan, orang merasa seperti menemukan keajaiban, ketika melihat sebuah kebaikan atau orang yag teguh pada imannya. Itulah diantara tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi.
Semua kondisi itu, saat ini semakin kita rasakan. Tapi, tentu ini tidak bisa dipastikan sebagai era kedatangan Imam Mahdi. Sebagai sebuah pertanda, sah-sah saja kita menangkap itu sebagai tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Karena tanda-tanda yang muncul di berbagai riwayat, memang dimaksudkan agar kita bisa sadar atas kondisi yang ada di sekitar kita.
Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi yang ada di riwayat-riwayat itu fungsinya juga sebagai pengingat kepada umat Islam khususnya, dan umat manusia pada umumnya, bahwa dunia yang mereka tempati sudah sangat parah keadaannya, disebabkan oleh kelakuan-kelakuan manusia itu sendiri.    
Tulisan ini tidak akan membahas riwayat yang mengungkapkan rahasia tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Karena tulisan tentang hal itu sudah sangat banyak. Kita tinggal mencari di toko buku buku tentang Imam Mahdi. Maka kita akan menemukan ratusan tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi. Atau kalau mau yang lebih mudah, searching di google. Klik “tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi”. Kita akan menemukan ribuan riwayat dan literatur yang mengungkap  tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi.
Tulisan ini akan mengungkap sesuatu terkait dengan sosok Imam Mahdi, yang dijamin belum pernah anda temui di literatur atau buku manapun tentang Imam Mahdi. Atau, kalaupun ada, buku itu sangatlah langka dan mungkin hanya menjadi koleksi beberapa orang saja di muka bumi ini. 
Tulisan ini akan mengungkap tentang “orang-orang yang pernah berjumpa secara misterius dengan Imam Mahdi.”
Iya, berjumpa dengan sosok yang paling ditunggu muslimin, Imam Mahdi !!!
Maksudnya, berjumpa secara langsung?? Iya, berjumpa secara langsung. Bukan dalam mimpi. Apalagi khayalan. Perjumpaan yang riil. Nyata.
Bagaimana bisa? Begini. Dalam literatur Islam, ada dua versi pandangan tentang kedatangan Imam Mahdi. Namun, dua versi ini sebenarnya intinya sama saja sebenarnya. Yang berbeda hanya penafsiran tentang proses kedatangan Imam Mahdi.

Versi yang pertama:
Sebagian muslimin menyakini bahwa Imam Mahdi akan lahir pada masa-masa dimana umur dunia ini sudah mendekati akhirnya. Ketika umur bumi semakin mendekati akhirnya, Imam Mahdi lahir dan tumbuh menjadi dewasa.
Ketika Imam Mahdi sudah dewasa, beliau akan tampil menjadi sosok yang terkemuka dan menjadi panutan seluruh umat Islam. Lalu, Imam Mahdi menjalankan misinya untuk menegakkan keadilan dan mengembalikan dunia pada jalur kebenaran. Segala bentuk kejahatan dan angkara murka ditumpas.
Jadi, menurut versi pertama ini, Imam Mahdi akan lahir pada era-era dimana kondisi bumi parah dan mendekati masa-masa kahirnya. Begini contohnya. Seandainya Imam Mahdi akan muncul pada tahun 2020. Dan ketika beliau muncul untuk pertama kalinya, beliau telah berusia 50 tahun. Maka artinya, Imam Mahdi sudah lahir sejak tahun 1970. Jadi, pada tahun 2020, ketika Imam Mahdi muncul, usianya sudah 50 tahun. Dan sejak saat itu, Imam Mahdi berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran.
Namun, walaupun beliau sudah lahir sejak tahun 1970, tidak ada orang yang tahu kelahiran beliau.
Ini versi pertama tentang kelahiran dan kedatangan Imam Mahdi.

Versi Kedua
Sementara versi yang kedua menyebutkan bahwa sebenarnya sosok Imam Mahdi telah lahir pada sebuah masa dahulu kala. Namun, pada usia yang masih sangat muda, dengan izin dan pertolongan Allah swt, Imam Mahdi “menghilang” atau “mengasingkan diri”. Dalam bahasa Islamnya, proses “menghilang” ini dikenal dengan istilah “ghaib”.
Tak ada yang tahu, sampai kapan Imam Mahdi akan “menghilang” , “mengasingkan diri”, atau “ghaib”. Tapi yang pasti, nanti ketika kondisi bumi sudah sangat parah, Imam Mahdi akan muncul dari “ke-ghaib-annya” atau “pengasingannya” tersebut. Ketika muncul kembali dari “ke-ghaib-annya” itulah, kebenaran dan keadilan akan ditegakkan.
Kalau benar demikian, artinya umur Imam Mahdi sangat panjang?
Benar sekali! Itulah salah satu mukjizat yang diberikan Allah swt kepada Imam Mahdi: umur yang sangat panjang, sejak beliau “ghaib” di usia muda hingga nanti pada masa kemunculannya.
Lalu, kemana atau ada dimana Imam Mahdi selama masa “menghilang” atau “ghaib” tersebut?
Tak ada yang tahu kemana atau dimana Imam Mahdi berada. Itu menjadi rahasia Allah swt.
Namun, ini yang menjadi kekhasan dari versi kedua ini, selama masa “menghilang” atau “ghaib” tersebut, Imam Mahdi akan menampakkan dirinya pada kondisi-kondisi tertentu dan kepada orang tertentu pula. Sesekali Imam Mahdi akan muncul dan berjumpa dengan orang-orang tertentu. Perjumpaan tersebut, dengan segala mukjizat yang terjadi didalamnya, tentu dengan berkat izin Allah swt.
Namun, dalam perjumpaan dengan beberapa orang tertentu tersebut, Imam Mahdi tidak menampakkan wajah dan jati diri aslinya. Beliau muncul seperti orang biasa dan dengan penampilan yang biasa pula.
Siapa orang yang berjumpa dengan Imam Mahdi tersebut?
Siapa orang yang sangat beruntung dan diberkahi tersebut?
Apakah mereka para ulama besar dan tokoh besar?
Menurut versi kedua ini, mereka yang pernah berjumpa dengan Imam Mahdi ini berasal dari semua kalangan. Mulai dari orang miskin biasa, orang yang tidak berilmu, laki-laki dan perempuan. Pokoknya, macam-macam orang dari berbagai latarbelakang. Tidak ada kriteria khusus.
Yang berjumpa dengan Imam Mahdi tidak selalu seorang ulama besar dengan ilmu luas. Malah, kebanyakan dari mereka yang berjumpa dengan Imam Mahdi adalah orang-orang biasa.
Namun, satu hal yang pasti: mereka yang berjumpa dengan Imam Mahdi selalu orang-orang yang berhati bersih. Walaupun latarbekang mereka biasa (bukan ulama atau tokoh besar), namun hati mereka sangat istimewa. Mereka memiliki hati yang putih bersih dan tulus ikhlas. Inilah kelebihan satu-satunya dan utama yang dimiliki oleh orang-orang yang berjumpa dengan Imam Mahdi ini.
Setiap perjumpaan dengan Imam Mahdi selalu meninggalkan hikmah dan pelajaran penting pada orang yang berjumpa itu. Itu bukan perjumpaaan biasa. Ada kejadian luar biasa yang terjadi pada perjumpaan tersebut.
Lalu, bagaimana orang-orang tersebut tahu bahwa yang dijumpainya itu adalah Imam Mahdi?
Ada banyak tanda-tanda yang muncul, sehingga orang-orang tersebut yakin bahwa yang dijumpainya itu adalah Imam Mahdi. Diantaranya adalah bahwa dalam perjumpaan tersebut terjadi sesuatu yang istimewa. Ada kejadian luar biasa yang terjadi saat perjumpaan tersebut.
Ada cara lain yang membuat orang-orang tersebut orang-orang yakin bahwa yang dijumpainya itu adalah Imam Mahdi. Banyak riwayat yang “membocorkan” rahasia tentang sosok fisik Imam Mahdi. Riwayat itu memberikan gambaran tentang ciri-ciri Imam Mahdi. Antara lain, riwayat bahwa ada beberapa tanda yang melekat pada tubuh (wajah, badan, dll) yang menjadi pertanda, bahwa sosok itu adalah Imam Mahdi. Diantaranya bahwa Imam Mahdi memiliki wajah yang bercahaya, perawakan yang sejuk. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa salah satu tanda yang melekat pada tubuh Imam Mahdi adalah tahi lalat di pipinya.
Perjumpaan dengan Imam Mahdi ini dialami oleh beberapa orang. Mereka mengalami perjumpaan langsung dengan Imam Mahdi. Mereka secara nyata berjumpa dengan sosok Imam Mahdi. Biasanya, sosok Imam Mahdi yang mereka jumpai ini berupa orang asing yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal.
Awalnya, mereka tidak tahu dan tidak sadar bahwa orang asing mereka jumpai itu adalah sosok Imam Mahdi. Biasanya, mereka sadar dan merasakan itu setelah selesai berjumpa dan merasakan berbagai keajaiban yang terjadi selama perjumpaan tersebut. Saat itulah mereka sadar bahwa yang mereka jumpai tadi tak lain adalah sosok Imam Mahdi. 
Kejadian perjumpaan dengan Imam Mahdi ini tidak terjadi pada zaman dahulu kala. Atau zaman Islam kuno. Kisah perjumpaan itu terjadi pada era yang sudah modern sekarang ini. Kisah ini ada yang terjadi sebelum tahun 1950 dan ada pula yang terjadi setelah tahun 1980 an. Jadi, menurut hitungan versi pertama kehadiran Imam Mahdi diatas, kejadian ini adalah kejadian yang aktual.
Perjumpaan ini juga terjadi di berbagai kota di beberapa negara Timur Tengah. Diantarnya adalah Irak dan Iran. Perjumpaan dengan Imam Mahdi dilami oleh beberapa orang dari kota-kota tersebut.
Tapi sekali lagi, dari beberapa orang yang berumpa dengan Imam Mahdi ini, tidak ada keisitimewaan yang mereka miliki kecuali satu: kebersihan hati. Hati mereka ikhlas dan tulus. Itu yang membuat Imam Mahdi datang menemui mereka.   
Kisah-kisah perjumpaan itu kemudian dituliskan dan dijadikan pegangan turun temurun, dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena di dalam kisah tersebut terdapat berbagai pelajaran dan hikmah tentang kehidupan dan keimanan. Selain itu, membaca kisah-kisah itu dapat memperkuat keyakinan pada hari kedatangan Imam Mahdi.
Di dalam kisah-kisah tersebut, diceritakan proses perjumpaan dengan Imam Mahdi dengan segala keajaiban yang terjadi. Ada kisah yang sangat mengharukan, menggembirakan hingga kisah-kisah yang sangat mengherankan, karena sulit untuk diterima dengan akal. Hampir selalu ada keajaiban dalam setiap kisah perjumpaan dengan Imam Mahdi. Ini yang membuat kita takjub dan merinding. Tak mengerankan, karena sosok Imam Mahdi itu sendiri memang sangat fenomenal.
Tapi diatas semua itu, yang paling penting dari kisah-kisah ini adalah pelajaran serta hikmah-hikmah dibaliknya. Karena ketika Imam Mahdi menampakkan sosoknya pada seseorang, tujuannya tak lain adalah agar orang tersebut, dan orang-orang disekitarnya, bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang bisa membuat keimanan muslimin semakin kuat.
Untuk itu, tak ada salahnya kalau kita membaca beberapa kisah perjumpaan dengan Imam Mahdi ini. Akan sangat berguna untuk menguatkan keimanan kita dan menambah keyakinan kita pada kedatangan sosok Imam Mahdi sebagai pembawa panji kebenaran dan keadilan.     

Kisah-kisah ini dialami oleh berbagai orang dari berbagai negara. Perjumpaan ini juga terjadi pada tahun-tahun yang berbeda. Berikut ini beberapa kisah perjumpaan dengan Imam Mahdi yang dialami oleh beberapa orang.   

27 komentar:

 1. Ad Daulatul Islamiyah Melayu
  Khilafah Islam Akhir Zaman

  Kami mengundang Kaum Mukminin-Mukminat
  Dari seluruh Dunia untuk bergabung bersama kami
  Menjadi Tentara Islam The Man from The East of Imam Mahdi
  as A New World Religion Bangsa Islam Akhir Zaman.

  Kunjungi Undangan kami
  di http://dimalayo.co.gp


  BalasHapus
  Balasan
  1. VIMAX PEMBESAR PENIS CANADA

   Bikin Penis Besar, Panjang, Kuat, Keras, Dengan Hasil Permanent

   isi 30 cpsl Untuk 1Bulan Hanya.500.000;

   Promo 3 Botol Hanya.1.000.000;   ANEKA OBAT KUAT EREKSI DAN T.LAMA     PERANGSANG WANITA SPONTAN 

   ( Cair / Tablet / Serbuk / Cream) 5Menit Reaksi Patent.
   Sangat Cocok Untuk Wanita Monopouse/ Kurang Gairah.    ANEKA COSMETIK BERKWALITAS TERBAIK 

   ( Pelangsing Badan, Pemutih Muka & Badan, Flek Hitam,
   Jerawat Membandel, Gemuk Badan, Cream Payudara,
   Obat Mata Min/ Plus, Peninggi Badan, Cream Selulit,
   Pemutih Gigi, Pembersih Selangkangan/ Ketiak,
   Pemerah Bibir, Penghilang Bekas Luka, Perapet Veggy,    ALAT BANTU SEXSUAL PRIA WANITA DEWASA     087833979288-082221218228 BBM.24CEE3AE MR.YUDI 

    Cerita Hot Dan Vidio Porn Indonesia Artis ModelAbg Di Perkosa Di sekolahan Rame-Rame

   Hapus
 2. ana bukan mahu mengaku ana adalah imam mahadi tetapi ana cuma mahu menceritakan perkara sebenar yang terjadi dan mendapatkan sokongan umat manusia untuk menaikkan islam,membuktikan allah adalah tuhan yang sebenar yang wajib disembah,mengamankan dunia,menghentikan peperangan,teroris,islamophobia dan membantu menyebarkan kebenaran ini.ana sungguh kagum dengan pendapat,hujahan,firasat atau gambaran tentang imam mahadi.ana sungguh kagum bagaimana hebat mereka yang terdiri dari individu,ulamak,badan islam dan sebagainya yang dapat firasat,kasyaf atau gambaran perkara yang sudah berlaku,sedang berlaku dan akan berlaku keatas diri ana dan siapa diri ana dengan tepat.ana sendiri tidak tahu perkara yang akan berlaku keatas diri ana.badan islam seperti alqaeda dan kalijogo tahu keturunan ana dari bani hasyim,etnik jawa,tinggal dimalaysia dilembah kelang,lahir pada 1970 serta tahu perkara yang berlaku keatas diri ana seperti rahsia yang ditunggu2 manusia iaitu rahsia kalimah allah,tentang bala ekonomi gawat dan jerebu serentak diasia,tentang 11sept2001,lantikan pada 2004,kisah seperti surah muzammil,pura-pura hidup seperti anak yatim dan miskin,bakal menumbangkan kuasa besar mengikut caranya sendiri,menaikkan islam,ada bukti yang sangat kukuh bahawa allah sebenarnya tuhan yang wajib disembah dan mengembalikan teori sains keatas nama islam serta membongkar rahsia alam nyata dan ghaib.malangnya ruangan disini terlalu sempit maka tidak dapat ana menceritakan secara detail dan malang juga perkara sebenar yang terjadi telah diputar belit sehingga berlaku teroris dan peperangan serta mengorbankan banyak jiwa.maka ana rasa amat bertanggungjawab untuk menceritakan perkara yang sebenarnya.untuk menaikkan islam dan menumbangkan kuasa besar dunia bukanlah melalui teroris atau peperangan tetapi melalui bukti dari kalimah allah yang ana temui.sungguh hebat nama tuhanku iaitu allah.kalimah allah sebenarnya adalah simbol.kalimah ini wujud sebelum teknologi huruf ditemui.baru kini didapati alif adalah simbol tuhan yang satu dan lam lam ha adalah simbol bentuk gelombang yang dinamakan hukum newton.simbol lam lam ha inilah diambil untuk membuat teknologi canggih didunia ini termasuklah kelengkapan tentera kuasa besar dunia.hebatnya kelengkapan tentera mereka sehingga dapat menakluki dunia maka mereka akan memandang betapa hebatnya simbol lamlamha iaitu kalimah allah yang diambil untuk membina senjata mereka.dari situ mereka mendapat bukti bahawa allah itu maha besar dan dialah tuhan yang wajib disembah.olehitu secara tidak langsung islam telah menakluki dunia dan kuasa besar telah dijatuhkan.bukan sahaja ditakluki tetapi telah dapat mengislamkan orang kafir.sebab itu allah tidak menurunkan nabi tetapi memberi ilmu sains kepada orang kafir dan mencabar mereka untuk mengkaji alam.dari situ mereka akan mendapat bukti bahawa allah adalah tuhan yang wajib disembah dan islam adalah agama yang benar.(dalil yang diambil dari surah yasin).

  BalasHapus
 3. sebenarnya ini berlaku semasa kajian ana untuk mencari jalan penyelesaian dadah yang mana banyak membelenggu bangsa melayu khasnya dan masyarakat dunia khasnya.sudah satu generasi masalah ini tidak dapat diatasi.maka bagi ana sumbangan yang besar untuk ana berikan kepada bangsa melayu ialah mencari jalan penyelesaian terhadap dadah kerana jika masalah ini tidak diselesaikan bangsa melayu akan musnah,negara malaysia akan terjajah.permulaannya ana mencari apakah definasi pintar yang sebenarnya.selepas definasi pintar diperolehi ana akan menjadikan diri ana manusia pintar.perkara utama yang ana cari ialah mencari agama yang sebenar supaya jalan penyelesaian masalah dadah mengikut panduan agama itu.perkara ketiga ana cari ialah menentukan diantara masyarakat dan golongan penagih siapakah yang bersalah.samada masyarakat yang tidak memberi nasihat dan tunjukajar kepada penagih atau penagih yang tidak mengikut nasihat dan tunjuk ajar masyarakat.setelah sekian lamanya para cendikiawan,profesor,kaunselor dan sebagainya mencari jalan penyelesaian dadah namun tidak berjaya maka ana serahkan pada tuhan yang maha bijaksana untu memberi petunjuk.ana mengikut kaedah sepeti yang digariskan pada ayat 61 surah ali imran iaitu menyuruh memanggil kedua pihak tak kira jantina,tua atau muda supaya berdoa secara bersungguh-sungguh kepada tuhan memohon diberi petunjuk golongan manakah yang bersalah atau yang dimurkai samada golongan penagih atau masyarakat agar diturunkan bala kepada golongan yang dimurkai.ana memanggil seramai yang mungkin para penagih iaitu secara purata 40 orang sehari selama 4 bulan.bagi masyarakat pula cukuplah mereka berdoa disurau dan masjid selepas solat.akhirnya pada 19.8.97 doa pun dimakbulkan.bala jerebu dan ekonomi gawat berlaku secara serentak diasia.bala ini menimpa golongan masyarakat.bala jenis ini ada dijelaskan dialquran ayat 10 surah a addukhan(rujuk tafsir prof mahmud yunus).ini menunjukkan golongan penagih adalah termasuk kategori anak yatim dan miskin bukannya sampah masyarakat.jika tidak menolong anak yatim dan miskin,allah akan tarik rezki dan tuhan akan jatuhkan darjat,kuasa besar akan jatuh (lihat surah alfajr).allahuakbar sungguh hebat dan bijaksana percaturan allah.kuasa besar jatuh dengan kalimah allah yang ana temui makna simbol aliflamlamha akibat jatuhkan matawang secara tamak dan rakus.manakala masyarakat pula jatuh miskin akibat ekonomi gawat.khususnya dimalaysia.ana hanya mendiamkan diri sehingga pada satu hari ana dikejutkan pada awal subuh sabtu 11sept2004.seketul batu kecil tak tahu darimana jatuh diatas dada ana.sedar sedar sahaja ungkapan asolatukhairunminannaum ana dengar.jika merujuk surah muzammil dan mudathir,ia memberi makna allah menyuruh ana sebarkan peristiwa ini.bersihkan diri,jauhi dosa dan agungkan kalimah allah.maka yakinlah ana teori kalimah allah yang ana buat adalah betul dan boleh disebarkan.dengan itu tarikh 11sept2004 adalah tarikh kejatuhan kuasa besar yang disebabkan oleh kalimah allah.peristiwa ini diketahui oleh ahli rohani diseluruh dunia termasuk alqaeda dan kalijogo sebelum berlaku pada diri ana lagi melalui kasyaf atau gambaran.perkara ini tersebar diinternet dan media bercetak.ana belum ada keyakinan untuk muncul.akhirnya perkara ini telah diputarbelitkan oleh alqaeda.osama cuba mengaku dialah yang hero menaikkan islam.alqaeda meniru peristiwa yang sebenarnya.11sept2004 menjadi 11sept2001,ekonomi gawat dan jerebu serentak ditiru sebagai asap letupan kapalterbang pada pusat dagangan dunia.kuasa besar jatuh pada 11sept2004 daripada kalimah allah tetapi alqaeda jatuhkan kuasabesar melalui teroris pada 11sept2001.ahli rohani kalijogo dapat kasyaf dan menyebarkan perkara ini dengan cerita yang benar diinternet dan majalah cermin keluara.

  BalasHapus
 4. dajjal/anti christ/lucifer ruled all country trough banking system that all country used today , they used that moneytary banking system (dajjal/anti/lucifer christ get fund for free) to divide,funding war, slave,debt,stress for lack of money,opression,murder & counquer each individu in all country , God said that in Golden Age All Will Be Free No more price tag, No debt , to eat, to feed your kid , to travel,to work & to pray , all money system will be erased !!! , free energy will be produced & used world wide.

  BalasHapus
  Balasan
  1. Hope you will make your time going through this https://www.facebook.com/mohdramalan.yunus

   A lot of articles there to be read that you might find it useful for you.

   Hapus
 5. alhamdulillah gambaran siapa almasih di akhir zaman sudah bisa dikenali

  BalasHapus
 6. Maha suci Allah segala pujian meliputi setiap sesuatu.
  ALLAHUMMA SOLIEALLA SAIEDINA MUHAMMADIUWAALA IMAM MAHDI RAHMATALILALAMIN WAALIHI WASSALIM!
  beliaulah imam mahdi yg kalian tgukan!!!
  Masa telah berlalu pergi,dgn tipu daya dunia dan agenda dajjal..iaitu keduniaan!!
  Dlm 15org pengikutnya dmalaysia ddunia hampir setiap negara,tapi jumlah yg kecil!!!
  Golongan sufi!!!dari keturunan hazrat rasul,hazrat fatimah,hazrat hasan..ahli baid'menghidupkan syariat,dan membersihkan kekotoran,dkala dunia dpenuhi kezaliman!!!
  Dsisinya 7org wali!!!hanya Allahlah yg layak memberi jalan kpd kalian!!!bkn dgn huraiyan yg byk,teori,bukti!!!sesiapa yg dpt pergi bertemu dgn beliau!!!sesiapa lagi tidak akan dpt menidakan pertemuan dan ajaran!!!tentang kerohanian!!!
  Www.dewanbagsharif.com
  Lihatlah dbahagian wazifa!!!
  Wassalam!!!

  BalasHapus
  Balasan
  1. da tengok da,apa yang hebat sangat ulama bangla tu.kalo setakat ada kehebatan kuasa kerohanian,sai baba dari ugama hindu pun hebat juga.ada orang kata sai baba ni imam mahadi.setakat ada kehebatan ilmu kerohanian,belum dapat meyakinkan saya dan orang kafir tu.nabi muhammad saw sampai boleh belah bulan pun orang kafir masih tak percaya.apa ulama tu nak bagi hujah supaya orang kafir yakin dengan islam dan akhirnya masuk islam.tu je yang penting.dalam surah yasin allah berfirman tak akan diturunkan nabi lagi selepas nabi muhammad saw,tetapi allah mencabar manusia mengkaji alam ni.pasal tu allah beri ilmu sains pada orang kafir.dan sekarang hukum newton yang menjadi teras kepada ilmu sains dan kecanggihan teknologi yang diciptakan semuanya berasal dari simbol kalimah allah,malah alam ghaib juga terdapat disini.sains tak menipu.

   Hapus
 7. IMAM MAHADI ITU KETURUNAN BANI HASYIM.NANTI ANA NAK CERITAKAN PERTEMUAN ANA DGN SEORANG TUA(50AN)PADA MALAM MAULUD NABI(KELAHIRAN NABI MUHAMMAD)11APRIL2006(12R.AWAL???).DATANG DARI ARAH MASJID PADA PUKUL -+5AM.BERSALAM DAN MEMPERKENALKAN DIRINYA "PAK HASYIM"DAN KEMUDIAN MENGHILANGKAN DIRI.SIAPAKAH ORANG TUA INI YANG MUNCUL PADA MALAM KELAHIRAN NABI MUHAMMAD BERNAMA "PAK HASYIM"DAN MENGHILANGKAN DIRI.SIAPA YA???

  BalasHapus
 8. jgn la mengaku diri adalah imam mahdi..imam mahdi sendiri tidak mengetahui diri nya imam mahdi..sehinggalah golongan ulama/sufi yg telah diberi petunjuk, membaiah kan imam mahdi..terlalu byk rahsia yg kita tidak ketahui..jgn lah merosakkan iman dengan menyangka diri sbg imam mahdi..

  BalasHapus
  Balasan
  1. masa bila ana kata ana ni imam mahadi.tunjukkan bukti yang ana mengaku imam mahadi.awal2 lagi ana dah bagitau ana bukan imam mahadi.kalau ada ulama atau sufi kata ana ni imam mahadi pun ana takkan mengaku.jangan merosakkan iman saudara menuduh orang sebarangan.ana terlalu banyak dosa dengan allah.sembahyang pun tak tentu macammana ana nak mengaku ana ni imam mahadi.cuma ana cerita perkara yang benar DEMI ALLAH!!!ana suka lihat islam ni bangkit.sekali lagi ana tegaskan yang ana ni bukan imam mahadi dan ana tak pernah mengaku pun PUAS HATI???

   Hapus
 9. ana dah banyak baca tentang imam mahadi.macam2 cerita macam2 teori,ada yang mengaku,ada yang sangkal,bertikam lidah dan sebagainya.mengikut sejarah nabi2 dahulu pun bukan senang2 kaum itu mahu mengiktiraf nabi kalau ada pun cuma sedikit sehingga nabi wafat.begitu jugalah dengan imam mahadi,bukan senang umat manusia mahu mengiktiraf beliau.jika imam mahadi muncul sekarang,siapa yang mahu mengiktiraf beliau.pernah suatu ketika dahulu ulama kalijogo atau ahli rohani kalijogo yang sangat dikenali mendakwa imam mahadi telah ada.siapa yang dapat terima.banyak ahli agama yang menentang.jadi kesimpulannya siapa imam mahadi itu tak penting,yang penting sekali ialah apa yang dibawanya.apakah hujah2 atau alasan2 ataupun bukti2 yang dapat meyakinkan orang2kafir atau manusia sekeliannya bahawa islam ini adalah agama yang benar dan allah itu wujud yang wajib disembah.kemunculan beliau pula dapat mengamankan dunia,mensejahterakan manusia.bukti itu mestilah berbentuk sains sepertimana didalam surah yasin allah berfirman allah tak akan melantik rasul lagi selepas nabi muhammad saw untuk mengatakan islam adalah agama yang benar tetapi allah mencabar manusia supaya mengkaji alam ini,kerana disitu ada bukti allah itu wujud dan sebenarnya tuhan yang wajib disembah dan islam adalah agama yang sebenarnya.justeru itu allah memberi banyak ilmu sains kepada orang kafir dan baharu sekarang ditemui bahawa alam ini berasal dari kalimah allah atau ALIFLAMLAMHA.kalimah allah ini sebenarnya berasal dari simbol.ALIF simbol tuhan yang satu dan LAMLAMHA adalah simbol hukum newton atau hukum graviti.ahli sains akan lebih memahaminya.sila layari satriogemilang.blogspot.com dan satriopeninggit.blogspot.com serta satriogemilang2.blogspot.com

  BalasHapus
 10. memang benar saudara kata jika imam mahadi muncul ulama sufi akan diberi petunjuk.yang saya dapat kesan ada dua kalanngan ulama sufi yang telah diberi petunjuk.mungkin ramai lagi ulama yang telah diberi petunjuk tetapi saya tak dapat kesan.pertamanya ahli rohani kalijogo yang mengatakan imam mahadi ada dilembah klang malaysia,keturunan jawa dan sebagainya.mereka mencarinya dan menunggu ia muncul.tersebar diinternet pada tahun 2000-2001 dan dimajalah cermin bil 40-52.mereka dapat segala petunjuk tentang perkara2 yang akan berlaku.mereka mencarinya dan tak jumpa.saya pula tak berani muncul sebab apa yang mereka dakwakan belum lagi berlaku pada saya.hanya 60 peratus sahaja yang telah berlaku atau berkenaan dengan saya.lagipun saya muda lagi dan rasa tak layak untuk digelar imam mahadi.baru sekarang saya berani memperkatakannya sebab 95peratus dakwaan daripada kasyaf mereka telah terjadi dan benar belaka.keduanya ahli rohani alqaeda.malangnya mereka cuba mengaku osamabinladen dari alqaeda sebagai imam mahadi.mereka putarbelitkan petunjuk yang didapati mereka melalui kasyaf atau ilmu laduni yang mereka perolehi.alqaeda telah merekacipta petunjuk sebenar menjadi cerita yang hampir sama.bala ekonomi gawat dan jerebu serentak yang saya organised dipalsukan dengan asap dari letupan kapalterbang serentak dengan wtc (pusat dagangan dunia)sila rujuk tafsir mahmud yunus surah addukhan ayat 10.11sept2004 yang terjadi pada saya dikejutkan,dipalsukan menjadi 11sept2001.akibatnya ramai nyawa orang islam terkorban akibat perang afghanistan dan iraq.islam dipandang hina dan jadi islamofobia.takkan saya nak diamkan je.mestilah saya rasa bertanggungjawab untuk ceritakan perkara sebenar yang berlaku.saya harap ahli cerdik pandai islam disana kajiselidiklah apa yang saya tuliskan ini.saya sedia untuk dihubungi.terutama ahli rohani kalijogo.

  BalasHapus
 11. Salam smua....bismillahirohmanirohim,100% artikal nih penuh tanda tanya...imam mahdi blum muncul dimana-mana ataupun hilang dah tu muncul di sana sini...sebenarny blum masany lagi.Ia manusia biasa seperti kita tapi saatny blum SESUAI...Allah swt yg akan menentukn bkn kita...artikal ini sedikit bnyk ada yg menyimpang...maaf ya!

  BalasHapus
 12. mcm2 pendapat manusia.tentang imam mahadi hilang tu pendapat syiah.saya setuju imam mahadi tu cuma orang biasa saja yang mendapat petunjuk allah dan tak maksum.saudara kata tak sesuai muncul sekarang tapi kata hanya allah yang menentukan???benda yang baik eloklah dipercepatkan,mana tahu esok kiamat.betoi tak!

  BalasHapus
 13. halim hanipa terlalu banyak bicara, orang gila dia.

  BalasHapus
 14. nabi muhammad dan nabi2 sebelumnya juga dituduh orang gila tapi akhirnya kemenangan tetap memihak kepada kebenaran.terlalu banyak bicara hanya memeningkan kepala saudara.ringkasnya saya hanya ingin menjalankan kewajiban bahawa simbol kalimah allah adalah bukti yang paling kukuh bahawa allah adalah tuhan yang wajib disembah dan islam adalah agama yang sebenarnya.allah tidak menurunkan nabi lagi tetapi mencabar manusia mengkaji alam ini kerna disana ada bukti bahawa allah adalah tuhan yang sebenarnya yang wajib disembah.setelah dikaji alam ini benarlah terdapat bukti.alam ini terjadi dari hukum newton atau hukum graviti yg didapati dari analisis buah epal jatuh melantun.baru diketahui bahawa kalimah allah berasal dari simbol.alif adalah simbol tuhan yang satu dan lamlamha adalah simbol hukum newton,malah simbol itu juga dapat menghuraikan alam ghaib.simbol lamlamha itu didapati apabila rakaat sembahyang dan masuk waktu sembahyang dilakarkan diatas kertas.itu sebabnya nabi muhammad naik kelangit utk dpt fardu sembahyang ataupun utk mendapat simbol kalimah allah ini.terbongkarnya rahsia kalimah allah ini mengakibatkan dunia digegarkan dengan peperangan,teroris dan kejatuhan pemimpin2 dunia.semua ahli sufi didunia mendapat kasyaf tentang simbol kalimah allah ini yg dpt membangkitkan islam dan menjatuhkan kuasa besar dunia antaranya alqaeda dan waris sunan kalijogo.simbol kalimah allah adalah bukti sains.sains tidak menipu! dan saya berkata benar serta tak gila.tanyalah orang yang tahu tentang sains.simbol kalimah allah adalah bukti atau petunjuk yg kuat bahawa islam adalah agama yg sebenarnya.inilah petunjuk yang akan dibawa oleh almahdi dan nabi isa.al mahdi bermaksud pemberi petunjuk atau orang yang diberi petunjuk.simbol kalimah allah adalah petunjuk yg sgt hebat.hanya orang tertentu yg dipilih allah diberikan ilham untuk mentafsir nama allah ini.orang itu digelar almahdi atau orang yg diberi petunjuk.akhir2 ini isu kalimah allah yg mahu digunakan oleh orang kristian.silakan guna.kalimah allah yg sebnrnya adalah lakaran rakaat smbhyg dan msk waktu smbhyg yg nabi dapat diatas langit,bukannya kalimah allah yg kita lihat hari2 diatas paper.itu hanyalah huruf2 yg membawa sebutan.jika orang kristian gunakan simbol kalimah allah yg asal nescaya mereka semua akanmasuk islam kerana simbol kalimah allah diambil drpd smbhyg yg didalamnya mengandungi sahadah.simbol kalimah allah adalah bukti yg kuat atau petunjuk yg dibawa oleh almahdi dan nabi isa untuk menyeru manusia terutama orang kristian untuk memeluk islam diakhir zaman.saya bkn orang gila! tanyalah orang yg tahu ilmu sains.tanyakan tentang hukum newton.lamlamha adalah simbol hukum newton yg dari hkm inilah dicipta berbagai teknologi canggih didunia ini.saya berkata benar.berkata tentang sains.sains tidak menipu.sains hanya bercerita tentang logik.saya hanya mahu lihat semua manusia msk islam.tiada dapat upah pun.tolong sebarkan simbol kalimah allah ini.lihat satriogemilang.blogspot.com dan satrio peninggit.blogspot.com.

  BalasHapus
 15. halim hanipa, sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya apa yg kamu katakan itu semua sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist Rosul, jadi kenapa baru sekarang ini kamu heboh dengan Tuhan yang bernama ALLAH.
  Alif itu Dzat Nya
  Lam awal itu Sifat Nya
  Lam akhir itu Asma' Nya
  Ha itu Af'alnya
  yang kamu katakan itu adalah ilmu ma'rifatullah.
  Rasullullah berkata " Awwaludin Ma'rifatullah"
  yang Artinya Mula-mula beragama mengenal Allah.
  jadi apakah Halim Hanipa sudah kenal betul Mana Tuhan yang Bernama ALLAH yg wajib kita sembah itu. kalau memang sudah kenal coba jelaskan disini
  Mana Dzat Allah itu?
  Mana Sifat Allah itu?
  Mana Asmak Allah itu?
  Mana Af'al Allah itu?
  Tolong jelaskan satu persatu kalau memang anda sudah kenal Tuhan yang bernama ALLAH. jgn cuma cerita2 saja. kalau cerita semua orang pun bisa.

  BalasHapus
  Balasan
  1. sebenarnya saudara tak faham apa yg saya sampaikan.kalimah allah telah ada sejak zaman purba lagi atau pun sebelum wujud alam ini.kalimah allah ini sebenarnya berasal dari simbol.simbol itu berupa ALIF atau SATU dan GELOMBANG.Oleh kerana manusia zaman itu manusia tidak tahu tentang sains maka mereka tidak tahu bahawa kalimah allah itu adalah simbol yang membawa maksud tertentu.Kemudian secara evolusi teknologi huruf ditemui maka manusia mengatakan kalimah allah itu adalah huruf iaitu ALIF LAMLAMHA.Apabila ilmu tasawuf berkembang mereka qiaskan ALIF itu zat LAM awal itu sifat dan LAM akhir itu asma serta HA itu afalnya.Apabila ilmu sains berkembang maju manusia mendapati alam ini semuanya berkaitan dengan hukum newton atau hukum graviti ataupun gelombang.Barulah disedari permulaan kalimah allah ini sebenarnya adalah simbol yg membawa maksud tertentu.Baru disedari simbol kalimah allah membawa maksud simbol ALIF atau SATU bermaksud tuhan yang satu dan simbol LAMLAMHA(HA bentuk U) atau GELOMBANG bermaksud hukum newton atau hukum graviti.Simbol kalimah Allah yg lebih tepat ialah apabila rakaat smbhyg dan masuk waktu smbhyg dilakarkan diatas kertas akan terbentuk gelombang LAMLAMHA yg mengandungi 7 petala,puncak yg sama dan nisbah frekuensinya 1:3:5:8 iaitu frekuensi yg semakin mengecil.tarikh lahir nabi muhammad diambil sebagai rujukan masa.Simbol kalimah allah yg tepat ini boleh merungkai alam ghaib.Sebab itulah nabi muhammad diangkat kelangit untuk mendapat kefarduan smbhyg atau yg lebih penting ia adalah kunci alam iaitu simbol kalimah allah.saya menerangkan tentang simbol kalimah allah tetapi saudara salah faham mengatakan saya menerangkan huruf kalimah allah.Huruf kalimah allah tidak memberi makna apa2 hanya sekadar satu kaedah untuk mendapatkan bunyi sebutan.boleh juga menulis kalimah allah menggunakan huruf cina,tamil,israel,rumi dan sebagainya.Kemudian terpulanglah ahli tasawuf mengqiaskan huruf2 tersebut.sebab itulah allah tidak menurunkan rasul lagi tetapi mencabar manusia utk mengkaji alam ini kerana disitu yerdapat bukti yg sgt kukuh bahawa allah itu adalah tuhan yang sebenar.sebab itulah allah memberikan ilmu sains kepada orang kafir.baru manusia menyedari alam ini semuanya berkaitan dengan gelombang.Dari dahulu lagi simbol kalimah allah telah ada iaitu sebelum alam ini wujud lagi.dari dahulu lagi simbol gelombang atau hukum newton telah ada iaitu sebelum manusia menemui hukum newton lagi.Ini menunjukkan allah yg menciptakan alam ini telah menerangkan bahawa alam ini allah ciptakan adalah berkaitan dengan hukum newton.baru sekarang manusia menyedari akan hakikat ciptaan alam ini semuanya berkaitan dengan hukum newton yg allah telah terangkan dengan simbol kalimah allah iaitu ALIF atau SATU simbol tuhan yg satu dan GELOMBANG atau LAMLAMHA adalah simbol alam.jika allah turunkan rasul lagi dengan membawa hujah tasawuf atau ilmu makrifat maka manusia tak akan beriman kerana hujah2 ini tidak dapat dilihat,difahami,diyakini sebagai bukti allah itu tuhan yang sebenar.Hanya bukti sains sahaja dapat membuktikan allah adalah tuhan yang wajib disembah sebab ianya dapat dilihat,difahami dan,diyakini kerana sains itu tidak menipu.jadi saya harap saudara belajarlah ilmu sains kerana dari situ kita akan dapat melihat keagungan allah serta kalimahnya.Moga bertambah iman kita.jika saudara naktahu tentang zat,asmak,afal dan sifat allah google sahaja diinternet sebab mungkin lebih terperinci.

   Hapus
  2. Salam.. Anda kta cra nabi x relevan? Siapa Anda? Tuhankah? Bukankah semua yg datang dari nabi adalah wahyu DRI Allah.. Anda brani tentang Allah?? Anda kta hanya bukti sains sja dapat membuktikn tuhan yg wajib disembah.. Jika org yg xthu sains kra Allah tu xwajib disembahkah? Nabi saw da bgtau dlam hadiskah suruh kita blajar newton,graviti,gelombag Dan simbol??.. Anda sembah simbol Allahkah? Simbol tu makhluk je pn.. Para sahabat sebelum Islam boleh sembah Allah ummat terdahulu semua sembah Allah tanpa kenal sains pn.. Org nk kenal Allah cri guru agama, ustaz, ulama, bukan saintis barat yg hanya jumpa simbol Dan terkejut..

   Hapus
 16. Astafurullah Al Azim

  Panji Hitam

  Datanglah Berba'iah pdnya walaupun merangkak didlm SALJI krn ditengahnya ada Imam Mahadi.

  Syria,Palestine,Jordan dan Lubnam sedang ditimpa salji dan ribut tebal,rasanya kat situ ada Imam Mahadi,tp pergilah berjuang bersama mereka.

  Masyallah

  BalasHapus
 17. tak kiralah siapa imam mahadi tu atau dimana ia berada,yang penting apa hujah atau bukti yang akan diberikan kepada manusia sehingga dapat meyakinkan semua manusia untuk masuk islam.setakat ada kuasa ajaib atau guna kaedah keganasan dan peperangan baik tak payah buat manusia membenci islam je.Ataupun setakat gunapakai cara macam nabi-nabi terdahulu pun dah tak relevan tak dapat meyakinkan manusia masuk islam.bukankan didalam surah yasin allah berfirman tak akan turunkan nabi lagi tetapi allah mencabar manusia mengkaji alam ini kerana disitu terdapat bukti allah adalah tuhan yang sebenar.Jika allah turunkan nabi lagi dan menggunakan hujah2 yang sama seperti nabi-nabi terdahulu dah tentu tak akan berkesan.sebab itu allah berikan ilmu sains kepada orang kafir supaya mereka dapat menyedari bahawa allah adalah pemilik alam ini.saya bersumpah dengan nama allah bahawa kalimah allah sebenarnya berasal daripada simbol yang mempunyai maksud yang bukan direka2.baru sekarang diketahui bahawa alif bermaksud tuhan yang satu dan lamlamha bentuk seperti gelombang bermaksud hukum newton atau hukum graviti.siapa yang tahu mengenai sains tentu mengetahui segala alam ini tidak lari dari hukum newton atau hukum graviti.

  BalasHapus
 18. AL-QURAAN bila dah di tinggalkan. ISLAM hanya pada nama.

  BalasHapus
 19. kepada saudara halim hanipa tolong hentikan kebohongan anda ,sesungguhnya al-mahdi hanya bisa bicara bahasa arab, ia hanya laki-laki biasa , ia baru muncul setelah dajjal dan pengikutnya menguasai dunia ,ia tidak mau mengaku sebagai al mahdi sampai dibaiat paksa oleh kaum muslimin barulah ia mau mengaku

  BalasHapus
 20. HEBOH IMAM MAHDI LAHIR DI INDONESIA !!! TANDA BADAN TIDAK DIBUAT2, ASLI...

  lihat linknya :
  https://www.youtube.com/watch?v=FcK4dzPkmts
  https://www.youtube.com/watch?v=eWR5yomciGM
  https://www.youtube.com/watch?v=Jtk5cm7BhIk

  BalasHapus